KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Det gamle og det nye landskab

Landskabet er et resultat af store smeltevandsaflejringer fra den sidste istid. Det er disse tykke lag af sand, sten og grus, som grusgraverne fjerner, så der opstår et nyt landskab med mange søer.

De massive grus- og stenforekomster i Tarup-Davinde stammer fra det gammelbaltiske isfremstød for 60-70.000 år siden, da en større smeltevandsflod strømmede gennem området, og aflejrede op til 20 meter tykke lag af grus og sten.
Siden, under det ungbaltiske isfremstød for ca. 15.000 år siden, aflejrede langsommere strømmende smeltevand inde under isen, Ibjerget - en kamås, som idag udgør et markant element i Tarup-Davinde landskabet.
Det ungbaltiske isfremstød efterlod også et 2-6 meter tykt lag af moræne, som grusgravene må fjerne for at nå ned til smeltevandslagene.

På grænsen mellem morænen og gruset, støder man ofte på fine "brolægninger" af skuresten, som isen førte med sig fra Skandinavien - ofte hundredevis af kilometer.

Der er i forbindelse med grusgravningen fundet flere mammuttænder, og en enkelt knogle af steppebison.

Du kan opleve magien i de gamle sten, ved at tage en naturvejleder med i grusgraven. Du kan også kigge forbi Stenmuseet i Klubhuset på Phønixpladsen. Stenmuseet har åbent hver 2. søndag i måneden fra kl. 14.00 - 17.00. Besøg og ekskursioner kan desuden aftales på telefon 66162299/24679626 eller 22836282.
Arkæologi
Der graves efter gamle knogler i Tarup-Davinde! Det er Odense Bys Museer, der står for udgravningen af to store langhuse fra Stenalderen. læs her
Du kan opleve magien i de gamle sten, ved at tage en naturvejleder med i grusgraven.
Ring til Naturskolen for at booke en vejleder