KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Sekretariatet

Sekretariatet leder den daglige drift af Tarup-Davindes arealer, bygninger og øvrige institutioner. Sekretariatet varetager desuden opkøb af nye arealer, planlægning af arealer, og etablering af nye faciliteter. En anden væsentlig opgave er kontakt til brugergrupperne i Tarup-Davinde området, indgåelse af samarbejdsaftaler, afholdelse af forskellige dage, og events igennem året, samt etablering og gennemførsel af diverse udviklingsprojekter. Det er desuden sekretariatets opgave at betjene bestyrelsen for Tarup-Davinde I/S.

Sekretariatet ledes af John Juul Henriksen, som kan træffes på tlf.: 63750990.

Tarup-Davinde gennem tiden
Det startede med kanten af en gletcher og en fossende elv, siden blev det intensivt landbrug, så gravede de grus og nu er naturen tilbage.