KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Færdselsregler

Færdsel i området sker efter Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om færdsel i naturen.

  • Motorkørsel er ikke tilladt.
  • Bål må kun tændes på anviste bålpladser, og skal slukkes når man går.
  • Efter mørkets frembrud skal der være ro i området.
  • Det er ikke tilladt at sejle på søerne. Det gælder vandski, fjernstyrede både, og lignende. Dog kan der indhentes tillades fra Tarup-Davinde I/S til sejlads med motor i forbindelse med undervisning, dykning, og research i søerne. Kontakt Naturskolen Åløkkestedet (tlf. 6375 0990)
  • Af hensyn til dyrelivet skal hunde holdes i snor.
  • Ridning er tilladt på afmærkede ridestier, og på asfalterede veje.
  • Man må gerne cykle i området.
  • Stenter giver adgang til arealer med græssende dyr. Hold afstand til dyrene og opsøg dem ikke.
  • Fiskeri er kun tilladt i anviste søer. Se under aktiviteter.

Ibjerget
På Ibjerget kan der være skydetræning, der hindrer den offentlige adgang.
Se de opsatte skilte, og følg anvisningerne, eller se her hvornår der er skydning på skydebanen.

Søerne
Der kan indhentes tilladelse fra Tarup-Davinde I/S til sejlads med motor i forbindelse med undervisning, dykning, og research i søerne. Kontakt Naturskolen Åløkkestedet
Om vinteren hæver grundvandet vandtemperaturen i søerne. Derfor er det livsfarligt at færdes på isen.

Badning i søerne er forbundet med fare, da der er risiko for koldt bundvand. Der bades sikrest i Davinde sø.

Private områder
Kun dele af området er offentlige. Vær derfor opmærksom, når du bevæger dig ind på private arealer, for her er færdsel kun tilladt på veje og befæstede stier. Det er ligeledes kun lovligt at bevæge sig på privat grund fra kl. 06.00 til 19.00.

Naturbeskyttelsesloven

Grusgrave
Grusgrave, hvori der stadig graves, må IKKE besøges uden tilladelse fra ejeren.
Tarup-Davinde gennem tiden
Det startede med kanten af en gletcher og en fossende elv, siden blev det intensivt landbrug, så gravede de grus, og nu er naturen tilbage.
læs historien om Tarup-Davinde her