KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Regler for krebsefiskeri

Vedrørende krebsefiskeri gælder helt specielle regler i Tarup-Davinde området.

KREBSEFISKERI er kun tilladt i Davinde Sø.

Krebsene i søen er signalkrebs, der er en invasiv art i Danmark.
Miljøstyrelsen har meget præcise nationale regler for håndteringen af signalkrebs:

• Krebsene skal slås ihjel på søbredden
• Krebsene må under ingen omstændigheder transporteres levende væk fra
området

• Krebsene må naturligvis slet ikke udsættes i andre søer og
vandløb
• Indsamling og fangst i den danske natur må kun ske til eget forbrug og
ikke med videresalg for øjeRegler for fangstredskaber:

Alt fiskeri med ruser,faste net og harpun er ikke tilladt.

Ved krebsefiskeri er det kun tilladt at svømme/snorkle efter krebs eller fiske med en krebsebrik (se herunder), og kun en pr. person der fisker.

Krebsebrikken er lovgivningsmæssigt at betragte som et "let håndredskab" på niveau med stang og snøre og man må derfor anvende den. Det er dog en betingelse, at man er til stede og passer redskabet, mens der bliver fisket.

Krebsebrikken er normalt lavet som et lille rundt sænkenet med en diameter på 30 -35 cm og let posning i nettet. Man kan evt. lave kanten som to ringe med 5 - 10 cm mellemrum beklædt med net.
Det gør fiskeriet lidt mere effektivt, da krebsen får sværere ved at flygte når brikken hales ind. man lægger (eller bedre fastbinder) lokkemaden til midten af nettet i bunden af brikken.
Brikken bliver herefter sænket ned på bunden og hvor den skal ligge helt stille.
Under fiskeriet skal den tilses jævnligt, f.eks. med 10-15 minutters mellemrum, det gør man ved at løfte den roligt, men i en god fart op af vandet uden af den kæntrer.

Se mere her