KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Padder i Tarup-Davinde

I Tarup-Davinde findes der både tudser, frøer og små vandsalamandere. For at hjælpe disse padder, er der blevet gravet lavvandede pytter, hvor de kan yngle.

Gedde Foto Carsten O. Hansen
Tudser, frøer og salamandere hører til hvor der er vand. De trives i de aktive grusgrave, hvor der opstår lavvandede pytter under gravearbejdet. Når gravearbejdet stopper, og grusgraven omlægges til natur, forsvinder pytterne, og tilbage står de dybe klare søer. Padderne er ikke glade for det dybe mørke vand, hvor der lever mange rovfisk, og hvor paddernes egne byttedyr alt for nemt kan gemme sig.


Foto Viggo Lind
For at hjælpe padderne, er der gravet små damme med en vanddybde på en halv meter, som padderne kan yngle i.
I parringstiden om foråret, kan du høre frøerne og tudserne kvække i aften- og morgentimerne. Det er hannerne der kvækker, for at lokke hunner til. Hunnerne bliver tiltrukket af de hanner med de dybeste stemmer. Når hannen opdager en hun, kravler han op på ryggen af hende. Her sidder han og holder godt fast med forbenene. Han venter på at hunnen skal begynde at lægge sine æg, så han kan gyde sin sæd udover dem.


Foto Viggo Lind
Æggene ligger i en "sæk", eller et "bånd" af slim. Slimen holder æggene samlet, og klistrer dem fast til grene eller vandplanter i det varme lave vand. Efter nogle dage kan du se de små haletudser, der udvikles i æggene.
Der kan skelnes mellem tudse- og frøæg ved at tudser altid lægger deres æg i et bånd, mens frøer altid lægger deres æg i en klump af slim.
De fleste padder i Danmark er fredede, og derfor skal du være opmærksom, hvis du samler æg eller haletudser ind, og slippe dem ud i naturen igen, når de har udviklet sig til frøer.


Strandtudsen

Tarup-Davinde området har en bestand af strandtudser, der er på den såkaldte danske gulliste. Strandtudsen er listet som "opmærksomhedskrævende", fordi den er gået tilbage de sidste 20 år i hele landet. Bestanden af strandtudser i Tarup-Davinde området er stærkt faldende, bl.a. fordi tudsernes primære levesteder er små pytter og damme i de aktive og nygravede grusgrave. I samarbejde med offentlige myndigheder arbejder man for at bevare strandtudsen i området.


Butsnudet frø. Foto Viggo Lind

Frøer

I Tarup-Davinde er der kun registreret den almindelige butsnuede frø, som er en mellemstor frø. Den er den mest almindelige frø i Danmark, og den yngler i foråret. På denne årstid har du også muligheden for at høre den butsnuede hanfrø kvække symfonier til hunnerne.


Dansk firben

Firben

I Tarup-Davinde lever der firben. De er glade for de varme sandflader og stenbunker i grusgravene, så hvis du vil se firben, skal du vandre i området på en varm sommerdag. Du skal holde godt øje med sydvendte skråninger med lav vegetation, sten og rå jordflader, som bliver opvarmet af solen. Her vil du ofte kunne se firben, der sidder og varmer sig i solen. Det danske almindelige firben, Lacerta vivipara, er ikke særlig stort. Det måler omkring 7 cm fra hoved til hale. Firbenet er camoufleret i en mørk farve, så du skal kigge dig godt for, hvis du vil iagttage det.