KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Oplev naturen med naturvejleder

Oplev naturen med en naturvejleder
De retablerede grusgrave har en artsrig og varieret natur. Men årstiderne sætter hele tiden dagsorden for naturformidlingen herude.
Vi har erfaring med at formidle til alle aldersgrupper inden for en kombination af forskellige emner:
  • Istidens indflydelse på skabelsen af det danske landskab.
  • Historien om råstofgravningen og den natur, der opstår efter grusgravningens ophør.
  • Det særegne biologiske miljø, hvor fugle, insekter, padder og planter indvandrer løbende.
  • Oldtids- og kulturhistorie.