KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Tarup-Davinde I/S

Tarup-Davinde I/S blev oprettet i 1989 med Odense Kommune, Årslev Kommune og Fyns Amt som interessenter. Fra 2007 er interessenterne Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Selskabets formål er, i takt med den planmæssige udnyttelse af råstofforekomsterne, at etablere og drive det størst mulige sammenhængende natur- og fritidsområde i grusgravene beliggende i Tarup-Davinde området.

Efter opkøb, fornøden jordbehandling og oprydning, gøres området tilgængeligt for alle efter Naturbeskyttelseslovens regler. Parkeringspladser, stier og broer m.m. anlægges, og området plejes med miljøvenlige metoder.

Selskabets kapital fremskaffes gennem årlige indskud fra interessenterne.