KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Naturpleje i Tarup-Davinde

Foto Trine M. Didriksen
For at bevare en artrig natur, er det nødvendigt at foretage naturpleje på forskellig vis.
Uden pleje vil store dele af området, i løbet af få år, vokse til med et tæt pile- og ellekrat, som vil begrænse antallet af levesteder for planter og dyr.

Græsning
klik for at læse om græsning i Tarup-Davinde
Køer, heste og får græsser i Tarup-Davinde området. De hjælper med at holde træer og buske nede. De forskellige dyr spiser forskelligt, og bruges derfor med forskelligt formål.
Høslet
Et hold af frivillige hjælpere sørger for høslæt en gang hver sommer.
Hvis du også vil være med til at pleje arealerne i Tarup-Davinde, skal du bare kontakte Naturskolen Åløkkestedet og melde dig.

Insekter
klik for at læse om naturpleje for insekter. Foto Otto Buhl
Mange insekter er afhængige af specifikke værtsplanter.
Både græsning og høslæt er med til at give plads til mange planter, og dermed mange insekter.

Flagermus
Foto: Richard Wainwright/IUCN
Flagermus er aktive om natten.
De har brug for gamle, hule træer eller lignende, hvor de kan opholde sig om dagen.
Der er ikke mange gamle træer i Tarup-Davinde, derfor er der opsat kasser til flagermusenes dagsophold.

Padder
klik for at komme til beskrivelse af strandtudsen. Foto Niels Hornstrup
For at skabe gode levesteder for frøer, skrubtudser og strandtudser, graves der hist og her mindre, lavvandede søer, hvor vandet hurtigt bliver varmt om foråret. Strandtudsen er på langt sigt den vanskeligste at pleje for, da den foretrækker vandhuller helt uden vegetation.

Fugle
læs om fuglene i Tarup-Davinde. Foto Niels Hornstrup
De mange rene søer tiltrækker mange vandfugle. Det bugtede bredforløb og små rørskove giver mange redesteder.
En del søer og søbredder holdes fri af forstyrrende aktiviteter.