KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Landskabet i Tarup-Davinde

Landskabet mellem Sdr. Nærå, Birkum, Davinde, Kappendrup, Rolfsted, Hudevad og Tarup har ændret sig væsentligt i de sidste 100 år. Fra fladt landbrugsland over grusindvinding til et rekreativt natur- og fritidslandskab med store, rene grundvandssøer.

Graveområdet er på ca. 1000 ha. Heraf ejer Tarup-Davinde I/S 197 ha pr. 1. januar 2007.
Der graves dybt under grundvandsspejlet. Flere steder har søerne en dybde på 10-15 m. Det forventes, at alle råstoffer er indvundet om 8-10 år.

Lovgivningen og retningslinierne for retablering af grusgravene har ændret sig i årenes løb. Tidligere lod man ejendomsskel blive stående, så der opstod små firkantede søer, f.eks. området ved LB 30, Møllevej 8, Tarup. Nu fjernes også gruset under ejendomsskellene, så der opstår store søer med flade bredder og skråninger, f.eks. søerne nord og syd for Ibjerget.
De massive grus- og stenforekomster i Tarup-Davinde stammer fra det gammelbaltiske isfremstød for 60-70.000 år siden, da en større smeltevandsflod strømmede gennem området, og aflejrede op til 20 meter tykke lag af grus og sten. Siden, under det ungbaltiske isfremstød for ca. 15.000 år siden, aflejrede langsommere strømmende smeltevand inde under isen Ibjerget - en kamås, som i dag udgør et markant element i Tarup-Davinde landskabet. Det ungbaltiske isfremstød efterlod også et 2-6 meter tykt lag af moræne, som grusgraverne må fjerne, for at nå ned til smeltevandslagene.

På grænsen mellem morænen og gruset støder man ofte på fine "brolægninger" af skuresten, som isen førte med sig fra Skandinavien - ofte hundredevis af kilometer.

Der er i forbindelse med grusgravningen fundet flere mammuttænder, og en enkelt knogle af steppebison.
Arkæologi
klik for at læse mere
Tarup-Davinde har vrimlet med liv igennem tusinder af år. I området findes der mange spor af mennesker. Odense Bys Museer har udgravet flere gravsteder og bopladser fra oldtiden.

NATUREN I TARUP-DAVINDE
Tarup-Davinde er et mekka for fugle. De sandede søbredder giver et rigt liv for insekter. Vi har en forsøgsskov med danske træer. Der er også liv om natten, når uglen jager, flagermusen flyver, og nattergalen synger.