KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Insekter i Tarup-Davinde

Der er mange insekter i Tarup-Davinde. Nogle er almindelige, men vi støder også på nogle sjældne indimellem. Der bliver holdt øje med nogle af insekterne igennem naturovervågning. Med jævne mellemrum registreres biller, sommerfugle og guldsmede. Det er for at følge bestanden af insekterne, og for at sikre os, at vi holder naturen i en sådan stand, at insekterne har favorable forhold.

Et område der er pløjet for at skabe dynamik. Foto Carsten Hansen
Der er optalt mere end 400 forskellige arter af biller i Tarup-Davinde. Denne variation vider om, at vi har mange forskellige områder, hvor billerne trives, og en dynamik der gør, at områderne er i forandring, og nye pionerområder opstår ved de arbejdende grusgrave.


<i>ceutorhynchus parvulus</i>. Foto dansknaturfoto
Specielt to langsnudebiller, som er sjældne i Danmark, følges. Det er Ceutorhynchus parvulus og Ceutorhynchus figuratus. I hele Danmark er Ceutorhynchus parvulus udelukkende blevet registreret i Tarup-Davinde området. De to biller er glade for de nyopståede områder, og de er begge knyttet til hver deres bestemte værtsplante.


Salomons lysestage. Foto Palle Jørum
Larverne af Ceutorhynchus parvilus lever af planten Salomons Lysestage, mens larven af C.figuratus skal have Grå Bynke at leve på og af. Begge planter er at finde i de første år efter retableringen efter gravearbejdet i grusgravene.
Flere steder i de ældre naturområder har Tarup-Davinde forsøgt med at pløje og skrabe overfladejorden af. På den måde kan vi hjælpe Salomons Lysestage og gråbynke til at gro, og med dem er der også muligheder for de sjældne langsnudebiller.

Guldrandet fløjsløber. Foto Palle Jørum
En anden bille, som er speciel for Tarup-Davinde, er løbebillen Guldrandet fløjsløber Chlaenius vestitus.
Gulrandet fløjlsløber skal have en meget fugtig og åben lerbund, ved bredderne af ferskvand. Arten forekommer mest i den sydøstlige del af landet. Den er sjælden eller helt manglende i de øvrige landsdele.

Guldsmede og sommerfugle

Der er registreret 26 arter af guldsmede, og 26 arter af dagsommerfugle i Tarup-Davinde.

gulvinget hedelibel <i>Sympetrum flaveolum</i>. Foto Otto Buhl
Guldsmeden er et af de ældste insekter vi kender. Fossile fund viser, at guldsmeden har haft sit nuværende udseende i millioner af år. Guldsmede flyver om dagen, hvor de jager fluer og andre flyvende insekter. Guldsmede er meget afhængige af ferskvand, hvor de lægger deres æg, og hvor larverne vokser op. Guldsmede har ligesom biller brug for åbne bredder, da de kan lide at sidde på bart sand eller småsten, som solen har varmet op.


Der er registreret 26 arter af guldsmede, og 26 arter af dagsommerfugle i Tarup-Davinde. En af de mest almindelige sommerfugle i området er Nældens Takvinge, som ses på billedet til højre.