KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Høslet

høslet i Tarup-Davinde. Foto Niels Hornstrup
Naturpleje kan også varetages af mennesker. Det kan feks. foregå ved at slå hø på områderne. Som ved græsning bliver busk- og træopvækst fjernet ved høslet. Derfor kan høslet også bruges som en metode til at holde områder åbne. At slå hø har også den fordel at man kan fjerne det afslåede hø og derved fjerne næring fra området.
Det meste af den Danske natur lider under at der er for meget næring i jorden. Næringen er blevet tilført naturen
lidt næring og græsning giver mange blomsterplanter. foto Niels Hornstrup
bl.a. igennem overgødskning på markerne.
En anden og mere ukontrolleret kilde er at der er for meget ammoniak i luften. Ammoniak udledning fra svinestalde, er lette gasser der svæver med vinden og falder ned med regnen.
Næringsfattige jorde har en stor variation af planter. Ved for meget næring bliver
Brændenælder overtager hvis der er næringsrigt. Foto Trine Mortensen Didriksen
Området er domineret af få planter som brændenælde, agertidsel og mælkebøtte.

Et hold af frivillige hjælpere sørger for høslæt en gang hver sommer i Tarup-Davinde.
Hvis du også vil være med til at pleje arealerne i Tarup-Davinde skal du bare kontakte Naturskolen og melde dig. . .