KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Fuglepleje i Tarup-Davinde

Isfuglen er ynglefugl i Tarup-Davinde. Det er en hurtig og sky fugl, så den ses ikke så ofte.

Isfuglen er let at kende med sine skinnende blå og orange farver. Den ser meget eksotisk ud, og man kan spekulerer på, om den i det hele taget hører til herhjemme. Men det gør den! Den lever bare ikke ret mange steder i Danmark længere.
Isfuglen lever udelukkende af fisk. Den slår sig kun ned i områder med rent, klart og frostfrit vand, som den kan fiske i. Udover det skal den også kunne yngle, for at der er tale om en bestand.
Isfuglen laver sin rede i lerskrænten. Her graver den en tunnel, der ender i et lille kammer, som udgør selve reden. Isfuglen slår sig derfor gerne ned i de grusgravsområder, der er gravet færdige, og hvor der er fremkommet høje skrænter ned imod vandet. Som tiden går, gror skrænterne til med græs, urter og buske. Det skaber problemer for isfuglen, da den ikke kan komme igennem bevoksningen og grave sin rede. For at hjælpe isfuglene, efterhånden som skrænterne omkring søerne gror til, er der blevet opsat redekasser til dem.


Når isfuglen vælger at slå sig ned i redekasserne, er de nemme at iagttage.
I redekasserne kan der åbnes ind til redekammeret, så det er muligt at ringmærke ungerne. Det blev gjort i 2005.
Ringmærkning er med til at give ny viden om fuglene.
Hvinanden har fået redekasser i Tarup-Davinde og yngler i området. Den er ellers en sjælden ynglefugl, og der yngler blot omkring 100 par i Danmark.

Hvinand hun. Foto Niels Hornstrup
Hvinanden har fået sit navn, fordi den hviner, når den lander. Det er svingfjerene i hannens fjerdragt, der laver den hvinende lyd. Hvinanden er kendt for at holde til i skovsøer, især Esrum Sø i Gribskov, på Nordsjælland. Hvinanden bygger sin rede i gamle hule træer. Da de fleste træer i Danmark er yngre end 100 år, findes der ikke mange redetræer til hvinanden. Redekasser bygget i kratbevoksning og tæt på vandet godtages af hvinænderne, og det er blevet muligt at få hvinænderne til at yngle i Tarup-Davinde.
Hvinanden er tæt knyttet til vand, og den finder føde i søer og åer. Den lever af muslinger, snegle, orme, insekter, småfisk og krebsdyr.