KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Danmarks fugle - især de fynske - er afholdt

Dette kursus henvender sig til dig, som gerne vil lære noget om de fugle, du kan træffe i det fynske landskab. Lær de fugle at kende, som du ser i haven, skoven, eller ved stranden.
Ved hjælp af et mangfoldigt billedmateriale sættes fokus på hvorledes man kender de enkelte arter, og i hvilke habitater man normalt vil kunne træffe dem.
Der tages udgangspunkt i de fugle, som man normalt vil kunne træffe rundt på Fyn og langs kysterne.
Der er fugle, der overvintrer i Danmark, og der er fugle, der kommer på gennemtræk til ynglepladserne længere mod nord.
For at få størst mulig gavn af fuglekikkeriet, så indbefatter det også at vide lidt om, hvad de foretrækker at spise, og hvorledes deres adfærd er i naturen.