KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Flyvning

Vi har besøgt flyvning. De skulle lave en luftballon, som de skulle have op og flyve ved hjælp af varmeluft fra en tot vat med sprit, der blev sat ild til.

Vi har besøgt flyvning. De skulle lave en luftballon, som de skulle have op og flyve ved hjælp af varmeluft fra en tot vat med sprit, der blev sat ild til. Det gik ikke så godt for alle. Nogle balloner gik i stykker eller brændte. De fleste var lidt bange for ilden, og derfor hoppede meget vildt oven på luftballonen.
Selve luftballonen blev lavet af en plasticpose, noget ståltråd, en fyrfadslysholder og noget vat med sprit, som skulle tapes sammen. Ståltråden skulle danne en ring, og plasticposen skulle tapes på ståltrådsringen. Fyrfadsholderen skulle tapes sammen under plasticposen, og vat-totten med sprit, skulle ned i fyrfadsholderen og så skulle der sættet ild til det. Varmen fra ilden skulle fylde plasticposen med varmluft, og derfor få den til at flyve.

Da vi kom derned var de allerede godt i gang med at få luftballonerne op at flyve, selvom det ikke gik lige godt for alle. Vi interviewede nogle forskellige grupper bla. Nikolaj Vium og Mathias
Hedegaard, men ingen af dem fik deres luftballon op at flyve. Vi snakkede med holdets instruktør Stine, og hun fortalte at de også skulle have lavet faldskærme, men det blæste for meget, så det kunne ikke lade sig gøre. Hendes forventninger til festivalen var at man får prøvet nogle ting som man normalt ikke gør på skolerne. Stine fortalte os også bla. Hvad Arkimedes’ lov er. Det er opdriften. Hvis opdriften ikke er stor nok svæver objektet ikke, så loven lyder at opdriften skal være stører end vægten.


En af grupperne vi snakkede med var Nikolaj Vium og Mathias Hedegaard, som optimistisk forventer at få deres luftballon op og flyve, trods vejrforholdene. De forventer også at møde en masse nye sjove mennesker.