KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

Arkæologi - Dysserne ved Ibjerget

Tarup-Davinde området har været bosætningsområde gennem ca. 5.500 år, tilbage fra tidlig bondestenalder. Det vidner adskillige arkæologiske fund om.
Områdets nærhed til Vindinge Å, med det livgivende vand og de sandede jorde, der har været lette at bearbejde med fortidens simple redskaber, har gjort området attraktivt som levested.
Der er foretaget flere arkæologiske udgravninger i området forud for grusgravningen. Senest er to langdysser øst for Ibjerget undersøgt.
Læs om Ibjergdysserne på Odense Bys Museers hjemmeside

Anes Høj - et gravsted gennem 1.500 år

Langdyssen Anes Høj tilhører bondestenalderen. Den er bygget for ca. 5.500 år siden. Langdyssen er 46 meter lang, og den har været brugt til begravelser igennem 1.500 år.

Anes høj er en stendysse. Den har aldrig været udgravet. Før i tiden blev Anes Høj meget brugt som udflugsmål på søndage. Du er stadig velkommen til at tage madpakken med og nyde stemningen på Anes Høj, på din tur i Tarup-Davinde.
Geologi
Området Tarup-Davinde har en spændende historie. Området bærer spor efter istidens udformning af landskabet.

Hudevad Smedjemuseum
klik for at læse mere
Rødglødende jern, landsbysmedje der blev til radiatorfabrik, mester og hustrus folkelige sjæl, og musikken fra Aagaards kvartetten. Museet er fyldt med spændende historier...
Overnatning
Du er velkommen til at overnatte i Tarup-Davinde. Vi har to shelterpladser, og to naturcampingpladser.