KONTAKT
NATURSKOLEN ÅLØKKESTEDET
Hudevad Byvej 20
5792 Årslev

Telefon: 63750990
Booking mellem 9-13.00

TARUP-DAVINDE I/S
Nørregade 36-38, indgang B
5000 Odense C
Telefon: 63750990
CVR-nr.: 26465621

10 Dogmer for landskabets udformning

1. Tilstræb enkelhed i form og materialer. Det skal være smukt at se på, og det skal være godt og robust i brug.
2. Brug lokale materialer. Grus, sten, jord, træstammer, flettepil og flis er lige ved hånden.
3. Jorden skal kun flyttes en gang.
4. Brug egnens naturligt forekommende træarter: rødel, fuglekirsebær (sød), mirabel, slåen, tjørn og eg i hegn og lunde. I nye skove plantes egeblandingsskov, eller skov af småbladet lind.
5. Bevar og tynd ud i den eksisterende bevoksning. Der vurderes for hvert område, men generelt fjernes opvækst af pil, birk, gyvel, kornus, havtorn og rynket rose. Kæmpebjørneklo bekæmpes overalt. I Ibjergskoven er eg, lærk og skovfyr de blivende træer. Ahorn, gran og birk fjernes, medmindre ønsket er en birkelund.
6. Store arealer græsses med dyr, for at opnå høj biodiversitet.
7. Skab rekreative aktiviteter uden for græsningerne. Området er generelt robust.
8. Stier for gående og ridende lægges i hvert sit tracé, med grus til gangstier, og flis på ridestier.
9. Der må kun skiltes, hvor det er strengt nødvendigt.
10. Der må ikke ligge synligt affald på Tarup-Davinde I/S' jorder.